ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 24-12-2014

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά αναγνωρίζοντας την Δυσχερή Οικονομική Κατάσταση τόσο των Ιατρών Συναδέλφων, όσο και της Χώρας, προχωράει από 2-1-2015 σε μειώσεις των ετήσιων εισφορών των μελών του.

Οι μειώσεις έχουν ως εξής:

α) Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Ιατροί του ΕΣΥ από 70.00 Ευρώ σε 60,00 Ευρώ ετησίως

β) Ειδικευόμενοι Ιατροί και Αγροτικοί Ιατροί από 70,00 Ευρώ σε 35,00 Ευρώ ετησίως

γ) Άνεργοι Ιατροί και Ιατροί που υπηρετούν την Στρατιωτική τους Θητεία
1,00 ευρώ ετησίως

Οι άνεργοι ιατροί θα προσκομίζουν κάρτα ανεργίας και οι Ιατροί Στρατιώτες χαρτί που θα βεβαιώνει το συνολικό διάστημα της Στρατιωτικής τους Θητείας.

Σας τονίζουμε ότι θα προχωρήσουμε άμεσα στην αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των προστίμων λόγω καθυστέρησης των συνδρομών ακολουθώντας τον τρόπο υπολογισμού του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, το οποίο σημαίνει ότι μειώνονται τα πρόστιμα από 42% ετησίως σε 18%.

Επίσης θα προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να μειωθούν και περαιτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                       Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                                               ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Περιοδικο

Αναζητηση

Σύνδεση